Ametid

Ehitusinsener

Amet pakub huvi

Ehitusvaldkonna insenerid tegutsevad kesktaseme- või tippjuhina hoonete ja rajatiste projekteerimisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti hoonete lammutus- ja restaureerimistöödel või teadlase-uurijana keerukate ehitustehniliste lahenduste väljatöötamisel ja realiseerimisel. Ehitusinsenerid arvestavad oma ametialaste ülesannete täitmisel sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu, tööohutuse, töötervishoiu ja eetiliste aspektidega ning teevad koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega. Ehitusinsener töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.

Nõudlus tööturul

Keskmine

Töötajate arvu muutus

Stabiilne

Töötajate arv

4700

Palk

2250 €

Hariduslik ettevalmistus

Rakenduskõrghariduse diplom VÕI bakalaureusekraad üldehituses ja erialane täiendusõpe

Hea teada

 • Vastutusrikas, põnev ja vajalik töö
 • Võimalus arendada ümbritsevat keskkonda
 • Töötingimused: Ehitusvaldkonna insenerid töötavad nii siseruumides kui ka väliobjektidel. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
 • Karjäärivalikud: hoonete ehitus, sadamaehitus , geotehnika insener, ehitiste restaureerimine, ehitusjuhtimine (projekteerimine, eelarvestamine, tellimine, järelevalve, kinnisvaraarendus, , veetehnika ja hoone tehnosüsteemide ehitus, hüdrotehnika insener
Rohkem lisainfot

Vajalikud oskused

Digitaalne kirjaoskusIseseisev kasutaja
Keeleoskuseesti keel B2, võõrkeel B1
35Enesejuhtimisoskused
 • 35Enesejuhtimisoskused
  Enesekehtestamine
  Erapooletuse säilitamine
  Valdkonna arengusse panustamine
  Näita veel (32)
  20Haldamisoskused
 • 20Haldamisoskused
  Dokumenteerimine
  Projekti dokumenteerimine
  Töökäigu dokumenteerimine
  Näita veel (17)
  18Lävimisoskused
 • 18Lävimisoskused
  Suhete loomine ja hoidmine
  Koostöösuhete arendamine
  Suhtlemisoskus
  Näita veel (15)
  17Juhtimisoskused
 • 17Juhtimisoskused
  Töötingimuste tagamine
  Meeskonna juhtimine
  Delegeerimine
  Näita veel (14)
  9Hindamis- ja uurimisoskused
 • 9Hindamis- ja uurimisoskused
  Ekspertiisi tegemine
  Eksperthinnangu andmine
  Auditeerimine
  Näita veel (6)
  6Mõtlemisoskused
 • 6Mõtlemisoskused
  Analüütiline mõtlemine
  Eri valdkondade teadmiste kombineerimine
  Ruumiline mõtlemine
  Näita veel (3)
  6Tehnilised oskused
 • 6Tehnilised oskused
  Arhitektuurne projekteerimine
  Maastiku projekteerimine
  Tarkvara kasutamine
  Näita veel (3)
  5Õpetamis- ja juhendamisoskused
 • 5Õpetamis- ja juhendamisoskused
  Teiste motiveerimine
  Kootsimine
  Juhendamine
  Näita veel (2)
  3Loovoskused
 • 3Loovoskused
  Jooniste koostamine
  Asendiplaani joonestamine
  Vaadete joonestamine
  61Lisaoskused
 • 61Lisaoskused
  Pakkumuste võrdlemine
  Lihtne arvutamine
  Keerukas arvutamine
  Näita veel (58)

  Töövaldkonnad

  Ehitus
 • Uuendatud: 13.6.2024

  Küpsised

  Lehekülg kasutab küpsiseid.